JABATAN | FAKULTI EKOLOGI MANUSIA

» JABATAN

JABATAN

FEM mempunyai lima jabatan iaitu Jabatan Pembangunan Manusia dan Pengajian Keluarga, Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan, Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna, Jabatan Muzik dan Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan. Di samping jabatan-jabatan ini terdapat sebuah unit yang beroperasi di bawah pentadbiran FEM iaitu Unit Pendidikan Luar dan Latihan Industri.

BVJZNAT:13:31