| FAKULTI EKOLOGI MANUSIA

 

PRASISWAZAH
 
PASCASISWAZAH

Universiti Putra Malaysia (UPM) menawarkan program sepenuh masa kepada calon-calon yang layak kepada pemegang STPM / Setaraf, Matrikulasi / Asasi, pemegang Diploma / kelayakan setaraf sebagai syarat kemasukan Ijazah Sarjana Muda UPM. Sementara itu, pemegang SPM / kelayakan setaraf akan ditawarkan untuk program Diploma dan Asasi Sains Pertanian.

 

 

  Universiti Putra Malaysia (UPM) menawarkan pelbagai program pengajian pasca siswazah sebagai langkah untuk menjadikan Malaysia hab kecemerlangan pengajian tinggi di peringkat serantau dan antarabangsa. UPM sentiasa berusaha untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari aspek akademik dan etika kerana golongan ini bakal menjadi perantara bagi meningkatkan imej dan nama UPM ke persada dunia. UPM pada waktu ini mempunyai peratusan staf akademik dengan kelulusan PhD yang tertinggi berbanding Universiti awam lain di Malaysia.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Untuk keterangan lanjut sila hubungi:

Pejabat Timbalan Dekan
(Akademik, Antarabangsa, Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
Fakulti Ekologi Manusia
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Malaysia
Tel   : +603-9769 7052
Faks: +603-8946 7879

   

 

 

 

Untuk keterangan lanjut sila hubungi:

Pejabat Timbalan Dekan 
(Pengajian Siswazah, Jaringan Industri & Masyarakat)
Fakulti Ekologi Manusia
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang, Selangor
Malaysia
Tel   : +603-9769 7054
Faks: +603-8946 7899

 

Universiti Putra Malaysia (UPM) amat menitikberatkan keperluan dan keselesaan pelajar semasanya iaitu pelajar yang sedang menjalankan pengajiannya di UPM. Justeru, UPM menyediakan pelbagai kelengkapan teknologi dan juga kemudahan bagi menjamin keselesaan para pelajar.

Selain daripada itu, pelbagai program dan aktiviti bukan akademik dijalankan untuk pelajar semasa agar mereka berasa gembira semasa berada di UPM dan sekaligus dapat menyeimbangkan pencapaian akademik dan pembangunan insaniah untuk kehidupan lestari.

 

PELAJAR PRASISWAZAH

 

PELAJAR PASCASISWAZAH

 

 

 

 

 

Melangkah keluar dari menara gading sebagai graduan cemerlang UPM tidak bermakna jalinan perhubungan anda bersama komuniti di sini terhenti begitu sahaja. Bekas graduan UPM dialu-alukan untuk menyertai Persatuan Alumni UPM, yang mana ditubuhkan khas untuk mengukuhkan ikatan silaturrahim serta jaringan bermanfaat daripada variasi bidang kepakaran. Malah, ramai di antara ahli Alumni UPM telah diangkat sebagai duta di atas sumbangan besar mereka di dalam bidang masing-masing, sehingga meninggalkan impak yang besar kepada masyarakat dan negara - sekaligus mengharumkan nama universiti di persada antarabangsa.

Sejak Tahun 1971, penyertaan Alumni UPM telah mencapai lebih 145,000 orang bukan sahaja dari Malaysia, tetapi dari seantero dunia yang meliputi Australia, Iran, Perancis, Myanmar dan Arab Saudi. Berbekalkan hasrat untuk mengeratkan ukhwah sesama komuniti universiti yang disegani, Alumni UPM sehingga kini telah berjaya berkongsi idea-idea hebat serta menyuarakan pandangan kritis demi pembangunan universiti yang dinamik dalam merialisasikan segala visi dan misinya.

Bagi yang berminat untuk mengetahui maklumat terperinci mengenai Persatuan Alumni UPM, boleh layari Laman Web Rasmi Pusat Alumni pada bila-bila masa.  

 

 

 

 

 

 

 

Staf Fakulti Ekologi Manusia boleh mengakses pautan berikut untuk capaian mudah :

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Universiti Putra Malaysia (UPM) merupakan nama yang tidak perlu diperkenalkan lagi di Malaysia yang begitu sinonim dalam bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D) bertaraf dunia. Sebagai ikon kepada Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia, UPM sering merangkul anugerah-anugerah berprestij dalam penyelidikan, teknologi dan inovasi di peringkat antarabangsa sehingga berada di dalam senarai universiti terbaik di dunia.

Kejayaan demi kejayaan membanggakan yang diterima oleh UPM telah menambat minat dan keyakinan ramai pelajar tempatan serta luar negara seperti Perancis, Arab Saudi, Iran dan Australia melanjutkan pelajaran mereka di UPM yang juga terkenal dengan persekitaran alam semula jadi kampus yang menghijau lagi mendamaikan.

Jika anda menggenggam hasrat untuk mengecap kecemerlangan dalam kerjaya serta ingin menimba pengalaman berharga dalam persekitaran yang selesa, aman serta kondusif, UPM amat mengalu-alukan kedatangan anda.

 

Human Ecology Student Association (HESA) yang dahulunya dikenali sebagai Persatuan Mahasiswa Fakulti Ekologi Manusia (PMFEM) merupakan sebuah pertubuhan pelajar berdaftar di UPM yang diluluskan penubuhannya di bawah Akta Universiti dan Kolej Universiti, Seksyen 53(1) Perlembagaan Universiti (Pindaan 1998).


Sebagai sebuah pertubuhan berdaftar, HESA sentiasa bergerak seiring dengan falsafah, misi dan visi Universiti Putra Malaysia. HESA juga komited menjadi sebuah pertubuhan pelajar yang bergerak seiring dengan keperluan dan kepentingan agama, bangsa dan negara demi memastikan kerukunan dan kemakmuran negara terus terpelihara.


Objektif


Mewakili kepentingan keseluruhan ahli di dalam apa-apa urusan diantara Fakulti dan Pentadbiran Universiti. Menjamin kepentingan akademik dan kebajikan pelajar-pelajar di dalam perkara yang difikirkan perlu dan munasabah.

Melatih dan meningkatkan disiplin dalam kalangan ahli persatuan untuk melahirkan individu yang bertanggungjawab dan berkelayakan.

Sebagai salah satu landasan untuk mencungkil dan mengembang kemahiran insaniah dalam kalangan mahasiswa.


Visi


Menjadikan sekretariat HESA sebagai satu badan penghubung yang utama diantara mahasiswa dengan fakulti serta menjadi sebuah persatuan mahasiswa kelas pertama.


Misi


Membentuk generasi mahasiswa yang cakna, berfikiran kritis serta menghargai nilai agama dan budaya dalam kehidupan.


Pusat Pelajar


Merupakan bilik gerakan bagi HESA berfungsi sebagai koperasi yang menyediakan perkhidmatan bekalan makanan dan percetakan bagi memenuhi keperluan pelajar FEM.

Selain itu, pusat pelajar juga berfungsi sebagai tempat berbincang dan bersantai antara para pelajar dan sekretariat HESA.

Sila layari Facebook dan Instagram HESA untuk ikuti perkembangan dan aktiviti pelajar FEM.

 

SXDFTAo~