AKADEMIK | FAKULTI EKOLOGI MANUSIA

» AKADEMIK

AKADEMIK

Fakulti Ekologi Manusia sentiasa menitikberatkan kandungan program yang ditawarkan bagi melahirkan graduan yang holistik bertepatan dengan pasaran kerja semasa. Ini bagi memastikan UPM sentiasa menjadi pusat pengajian dan penyelidikan yang terunggul dan tersohor di seantero dunia seiring dengan visinya, iaitu menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa. 

SXDFTAD~