Programme Outcomes | FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
» ACADEMIC » Undergraduate » Programme Outcomes

Programme Outcomes

BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA (BSPM)

Di akhir program ini, pelajar dapat:

 • Menguasai ilmu pengetahuan secara berterusan dalam bidang Sains Pembangunan Manusia.
 • Menguasai kemahiran menilai tahap kefungsian individu, keluarga dan komuniti dari perspektif ekologi manusia.
 • Mengenalpasti masalah dan menyediakan penyelesaian yang kreatif, inovatif dan efektif.
 • Berkomunikasi secara efektif di pelbagai peringkat masyarakat dan organisasi.
 • Menggunakan kemahiran sosial, teknik yang relevan dalam Sains Pembangunan Manusia dan bertanggungjawab dalam tindakannya.
 • Menghayati dan menunaikan tanggungjawab beretika dan profesional.
 • Memperolehi ilmu untuk pendidikan sepanjang hayat dan mengurus informasi dalam bidang Sains Pembangunan Manusia.
 • Memiliki asas kemahiran dalam aspek keusahawanan.
 • Berfungsi sebagai ketua atau mengamalkan ciri kepemimpinan dalam pelbagai jurusan Sains Pembangunan Manusia.

 

RINGKASAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

 

 Program

 

Pengetahuan

Kemahiran Teknikal/ Praktikal/ Psikomotor

Pendekatan Kemahiran Berfikir dan Saintifik

Kemahiran Berkomunikasi

Kemahiran Sosial dan Bertanggungjawab

Professionalisme, Nilai,
Sikap dan Etika

Pendidikan Sepanjang Hayat dan Pengurusan Informasi

Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan

Kemahiran

 Kepimpinan

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Bacelor Sains Pembangunan Manusia

40

11

14

11

10

17

18

5

4

 

BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN PENGURUSAN (BSPMP)

Di akhir program ini adalah pelajar dapat:

 • Menguasai ilmu pengetahuan secara berterusan dalam bidang Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan.
 • Menguasai kemahiran menilai tahap kefungsian individu, keluarga, komuniti dan organisasi dari perspektif ekologi manusia dengan kemahiran pengurusan.
 • Mengenalpasti masalah dan menyediakan penyelesaian yang kreatif, inovatif dan efektif.
 • Berkomunikasi secara efektif di pelbagai peringkat masyarakat dan organisasi.
 • Menggunakan kemahiran sosial dengan teknik yang relevan dalam Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan dan bertanggung jawab dalam tindakannya.
 • Menghayati dan menunaikan tanggung jawab beretika dan profesional.
 • Memperolehi ilmu untuk pendidikan sepanjang hayat dan mengurus informasi dalam bidang Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan.
 • Memiliki asas kemahiran dalam aspek keusahawanan.
 • Berfungsi sebagai ketua atau pengurus atau sebagai ahli kumpulan yang efektif dalam pelbagai jurusan Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan.

 

RINGKASAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

 Program

Pengetahuan

Kemahiran Teknikal/ Praktikal/ Psikomotor

Pendekatan Kemahiran Berfikir dan Saintifik

Kemahiran Berkomunikasi

Kemahiran Sosial dan Bertanggungjawab

Professionalisme, Nilai,  Sikap dan Etika

Pendidikan Sepanjang Hayat dan Pengurusan Informasi

Kemahiran Pengurusan  dan Keusahawanan

Kemahiran

 Kepimpinan

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Bacelor Sains Pembangunan Manusia Dengan Pengurusan

36

9

17

11

7

14

15

5

4

 

BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (BSPMTM)

Di akhir program ini adalah pelajar dapat:

 • Menguasai ilmu pengetahuan secara berterusan dalam bidang Sains Pembangunan Manusia dengan Teknologi Maklumat.
 • Menguasai kemahiran menilai tahap kefungsian individu, keluarga, komuniti dan organisasi dari perspektif ekologi manusia dengan kemahiran Teknologi Maklumat.
 • Mengenalpasti masalah dan menyediakan penyelesaian yang kreatif, inovatif dan efektif.
 • Berkomunikasi secara efektif di pelbagai peringkat masyarakat dan organisasi.
 • Menggunakan kemahiran sosial dengan teknik yang relevan dalam Sains Pembangunan Manusia dengan Teknologi Maklumat dan bertanggung jawab dalam tindakannya.
 • Menghayati dan menunaikan tanggung jawab beretika dan profesional.
 • Memperolehi ilmu untuk pendidikan sepanjang hayat dan mengurus informasi dalam bidang Sains Pembangunan Manusia dengan Teknologi Maklumat.
 • Memiliki asas kemahiran dalam aspek keusahawanan.
 • Berfungsi sebagai ketua atau pengurus atau mengamalkan ciri-ciri kepemimpinan dalam pelbagai jurusan Sains Pembangunan Manusia dengan Teknologi Maklumat.

 

RINGKASAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

 

 Program

 

Pengetahuan

Kemahiran Teknikal/ Praktikal/ Psikomotor

Pendekatan Kemahiran Berfikir dan Saintifik

Kemahiran Berkomunikasi

Kemahiran Sosial dan Bertanggungjawab

Professionalisme, Nilai,  Sikap dan Etika

Pendidikan Sepanjang Hayat dan Pengurusan Informasi

Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan

Kemahiran Kepimpinan

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Bacelor Sains Pembangunan Manusia Dengan Teknologi Maklumat

36

14

15

9

8

12

15

4

4

 

BACELOR PENGAJIAN PENGGUNA (BPG)

Di akhir program ini pelajar dapat:

 • Menguasai ilmu yang cukup dalam bidang Pengajian
 • Memiliki kemahiran pembuatan keputusan dalam pelbagai jurusan dalam Pengajian
 • Berfikir secara saintifik dan kritis serta mampu mengeluarkan idea yang bernas berkait dengan isu-isu yang mempunyai impak yang penting kepada
 • Berkomunikasi dengan cekap dan berkesan serta berkebolehan untuk menunjukkan kualiti seorang cendekiawan yang faham dalam aspek kepenggunaan berkaitan bidang Pengajian Pengguna dengan mereka yang berkaitan seperti pembuat dasar, pengeluar, dan aktivis persatuan pengguna serta anggota masyarakat yang lain secara
 • Mempunyai akauntabiliti sosial iaitu mempunyai sikap yang prihatin, kreatif dan inovatif serta bertanggungjawab terhadap masyarakat, budaya dan
 • Memiliki tahap profesionalisme yang tinggi serta nilai, sikap dan tingkah laku
 • Memperolehi ilmu kepenggunaan untuk pendidikan sepanjang hayat dan boleh mengurus informasi berkaitan
 • Mempunyai asas kemahiran dalam aspek keusahawanan yang berkait dengan bidang Pengajian
 • Memiliki ciri-ciri kepemimpinan dalam pelbagai aktiviti yang berkait dengan bidang Pengajian Pengguna.

 

RINGKASAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM 

 Program

Pengetahuan

Kemahiran Teknikal/Praktikal/ Psikomotor

Pendekatan Kemahiran Berfikir dan Saintifik

Kemahiran Berkomunikasi

Kemahiran Sosial dan Bertanggungjawab

Professionalisme, Nilai, Sikap dan Etika

Pendidikan Sepanjang Hayat
dan Pengurusan Informasi

Kemahiran Pengurusan  dan Keusahawanan

Kemahiran

 Kepimpinan

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Bacelor Pengajian Pengguna

40

9

15

9

7

19

17

5

4

 

BACELOR MUZIK (BM)

Di akhir program ini pelajar dapat:

 • Menguasai pengetahuan yang mendalam dalam bidang Muzik.
 • Menguasai kemahiran teknikal/praktikal/psikomotor dalam bidang muzik.
 • Berfikir secara sistematik dan saintifik berkait dengan isu muzik khususnya dan isu lain amnya.
 • Berkomunikasi secara berkesan bukan sahaja dalam kalangan pengamal muzik tetapi juga dengan anggota masyarakat umumnya.
 • Menguasai kemahiran sosial dan bertanggungjawab sebagai penggiat seni serta anggota masyarakat.
 • Memiliki tahap profesionalisme, berkemahiran sosial dan beretika.
 • Memperolehi ilmu untuk pendidikan sepanjang hayat dan mengurus informasi dalam bidang muzik.
 • Menguasai kemahiran asas dalam pengurusan muzik dan asas keusahawanan.
 • Memiliki ciri-ciri kepemimpinan dalam kerjaya muzik.

 

RINGKASAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

Program

Pengetahuan

Kemahiran Teknikal/ Praktikal/ Psikomotor

Pendekatan Kemahiran Berfikir dan Saintifik

Kemahiran Berkomunikasi

Kemahiran Sosial dan Bertanggungjawab

Professionalisme, Nilai,  Sikap dan Etika

Pendidikan Sepanjang Hayat dan Pengurusan Informasi

Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan

Kemahiran

 Kepimpinan

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Bacelor Muzik

29

14

13

13

3

11

14

5

4

 

 

 

 

Updated:: 14/10/2019 [rozlita]

MEDIA SHARING

FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 7051
03.8943 5385
W1UJTPA0~