Programme Outcomes | FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
» ACADEMIC » Undergraduate » Programme Outcomes

Programme Outcomes


BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN KEPUJIAN - BSPMK

Di akhir program ini, pelajar dapat:

 • Menguasai ilmu pengetahuan secara berterusan dalam bidang Sains Pembangunan Manusia.
 • Menguasai kemahiran menilai tahap kefungsian individu, keluarga dan komuniti dari perspektif ekologi manusia.
 • Mengenalpasti masalah dan menyediakan penyelesaian yang kreatif, inovatif dan efektif.
 • Berkomunikasi secara efektif di pelbagai peringkat masyarakat dan organisasi.
 • Menggunakan kemahiran sosial, teknik yang relevan dalam Sains Pembangunan Manusia dan bertanggungjawab dalam tindakannya.
 • Menghayati dan menunaikan tanggungjawab beretika dan profesional.
 • Memperolehi ilmu untuk pendidikan sepanjang hayat dan mengurus informasi dalam bidang Sains Pembangunan Manusia.
 • Memiliki asas kemahiran dalam aspek keusahawanan.
 • Berfungsi sebagai ketua atau mengamalkan ciri kepemimpinan dalam pelbagai jurusan Sains Pembangunan Manusia.

RINGKASAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

 

 

 

 

Program

 

Pengetahuan

Kemahiran Teknikal/ Praktikal

Pendekatan Kemahiran Berfikir dan Saintifik

Kemahiran Berkomunikasi

Kemahiran Sosial dan Bertanggungjawab

Professionalisme, Nilai, Sikap dan Etika

Pendidikan Sepanjang Hayat dan Pengurusan Informasi

Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan

Kemahiran Kepimpinan

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Kepujian

40

11

14

11

10

17

18

5

4


BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN PENGURUSAN (KEPUJIAN)

Di akhir program ini adalah pelajar dapat:

 • Menguasai ilmu pengetahuan secara berterusan dalam bidang Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan.
 • Menguasai kemahiran menilai tahap kefungsian individu, keluarga, komuniti dan organisasi dari perspektif ekologi manusia dengan kemahiran pengurusan.
 • Mengenalpasti masalah dan menyediakan penyelesaian yang kreatif, inovatif dan efektif.
 • Berkomunikasi secara efektif di pelbagai peringkat masyarakat dan organisasi.
 • Menggunakan kemahiran sosial dengan teknik yang relevan dalam Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan dan bertanggung jawab dalam tindakannya.
 • Menghayati dan menunaikan tanggung jawab beretika dan profesional.
 • Memperolehi ilmu untuk pendidikan sepanjang hayat dan mengurus informasi dalam bidang Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan.
 • Memiliki asas kemahiran dalam aspek keusahawanan.
 • Berfungsi sebagai ketua atau pengurus atau sebagai ahli kumpulan yang efektif dalam pelbagai jurusan Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan.

RINGKASAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

 

 

 

 

Program

 

Pengetahuan

Kemahiran Teknikal/ Praktikal

Pendekatan Kemahiran Berfikir dan Saintifik

Kemahiran Berkomunikasi

Kemahiran Sosial dan Bertanggungjawab

Professionalisme, Nilai, Sikap dan Etika

Pendidikan Sepanjang Hayat dan Pengurusan Informasi

Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan

Kemahiran Kepimpinan

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan (Kepujian)

36

9

17

11

7

14

15

5

4


BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN)

Di akhir program ini adalah pelajar dapat:

 • Menguasai ilmu pengetahuan secara berterusan dalam bidang Sains Pembangunan Manusia dengan Teknologi Maklumat.
 • Menguasai kemahiran menilai tahap kefungsian individu, keluarga, komuniti dan organisasi dari perspektif ekologi manusia dengan kemahiran Teknologi Maklumat.
 • Mengenalpasti masalah dan menyediakan penyelesaian yang kreatif, inovatif dan efektif.
 • Berkomunikasi secara efektif di pelbagai peringkat masyarakat dan organisasi.
 • Menggunakan kemahiran sosial dengan teknik yang relevan dalam Sains Pembangunan Manusia dengan Teknologi Maklumat dan bertanggung jawab dalam tindakannya.
 • Menghayati dan menunaikan tanggung jawab beretika dan profesional.
 • Memperolehi ilmu untuk pendidikan sepanjang hayat dan mengurus informasi dalam bidang Sains Pembangunan Manusia dengan Teknologi Maklumat.
 • Memiliki asas kemahiran dalam aspek keusahawanan.
 • Berfungsi sebagai ketua atau pengurus atau mengamalkan ciri-ciri kepemimpinan dalam pelbagai jurusan Sains Pembangunan Manusia dengan Teknologi Maklumat.

RINGKASAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

 

 

 

 

Program

Pengetahuan

Kemahiran Teknikal/ Praktikal

Pendekatan Kemahiran Berfikir dan Saintifik

Kemahiran Berkomunikasi

Kemahiran Sosial dan Bertanggungjawab

Professionalisme, Nilai, Sikap dan Etika

Pendidikan Sepanjang Hayat dan Pengurusan Informasi

Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan

Kemahiran Kepimpinan

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Teknologi Maklumat (Kepujian)

36

14

15

9

8

12

15

4

4


BACELOR PENGAJIAN PENGGUNA DENGAN KEPUJIAN

Di akhir program ini pelajar:

 • dapat mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman tentang maklumat, fakta, prinsip, konsep dan teori secara sistematik dalam bidang Pengajian Pengguna.
 • dapat melaksanakan kemahiran kerja dengan alatan/kaedah/prosedur yang sesuai secara kompeten dalam bidang Pengajian Pengguna.
 • dapat menganalisis masalah, membangunkan strategi penyelesaian dan menggunakannya bagi menyelesaikan masalah dalam bidang Pengajian Pengguna.
 • boleh menyampaikan maklumat serta idea secara berkesan, melalui lisan atau bertulis dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan mereka yang berkaitan seperti pembuat dasar, pengeluar, dan aktivis persatuan pengguna serta anggota masyarakat yang lain.
 • boleh berinteraksi, berkolaborasi dan bekerja secara berpasukan dalam bidang Pengajian Pengguna.
 • boleh mengamalkan sikap beretika, berintegriti dan profesional dalam bidang Pengajian Pengguna.
 • mampu menggunakan kemahiran dan prinsip sepanjang hayat dengan memanfaatkan teknologi dan aplikasi digital secara beretika bagi menyelesaikan masalah dalam bidang Pengajian Pengguna.
 • dapat menggunakan pengetahuan dan kemahiran personal dalam aktiviti keusahawanan.
 • boleh memimpin dan memikul tanggungjawab secara profesional dalam bidang Pengajian Pengguna.
 • mempamerkan kemahiran kuantitatif dan numerasi yang relevan dalam pembelajaran, pekerjaan dan aktiviti berkaitan dengan bidang Pengajian Pengguna

RINGKASAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

 

 

 

 

Program

 

Pengetahuan dan Kefahaman

Kemahiran Praktikal

Kemahiran Kognitif

Kemahiran Komunikasi

Kemahiran Interpersonal

Etika dan Professionalisme

Kemahiran Digital

Kemahiran Personal dan Keusahawanan

Kemahiran Kepemimpinan, Autonomi dan Tanggungjawab

Kemahiran Numerasi

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

Bacelor Pengajian Pengguna dengan Kepujian

36

8

17

9

11

13

11

7

11

8


BACELOR MUZIK DENGAN KEPUJIAN

Di akhir program ini pelajar dapat:

 • Menguasai pengetahuan yang mendalam dalam bidang Muzik.
 • Menguasai kemahiran teknikal/praktikal/psikomotor dalam bidang muzik.
 • Berfikir secara sistematik dan saintifik berkait dengan isu muzik khususnya dan isu lain amnya.
 • Berkomunikasi secara berkesan bukan sahaja dalam kalangan pengamal muzik tetapi juga dengan anggota masyarakat umumnya.
 • Menguasai kemahiran sosial dan bertanggungjawab sebagai penggiat seni serta anggota masyarakat.
 • Memiliki tahap profesionalisme, berkemahiran sosial dan beretika.
 • Memperolehi ilmu untuk pendidikan sepanjang hayat dan mengurus informasi dalam bidang muzik.
 • Menguasai kemahiran asas dalam pengurusan muzik dan asas keusahawanan.
 • Memiliki ciri-ciri kepemimpinan dalam kerjaya muzik.

RINGKASAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

 

 

 

 

Program

Pengetahuan

Kemahiran Teknikal/ Praktikal

Pendekatan Kemahiran Berfikir dan Saintifik

Kemahiran Berkomunikasi

Kemahiran Sosial dan Bertanggungjawab

Professionalisme, Nilai, Sikap dan Etika

Pendidikan Sepanjang Hayat dan Pengurusan Informasi

Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan

Kemahiran Kepimpinan

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

Bacelor Muzik dengan Kepujian

29

14

13

13

3

11

14

5

4

Updated:: 19/06/2023 [aspah.kasim]

MEDIA SHARING

FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 7051
03.8943 5385
SXFcCAQ~