DOKUMEN | FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
» DOKUMEN

DOKUMEN

PRASISWAZAH
1
Buku Panduan Latihan Industri
2
Kalendar Akademik Sesi 2022/2023
3
Jadual Waktu Kuliah Semester Pertama Sesi 2022/2023
4
Buku Panduan Disertasi Bacelor
5
Pakej ELEx (English Language Experience)
6
Struktur Kurikulum - BSPMK
7
Struktur Kurikulum - BSPMPK
8
Struktur Kurikulum - BSPMTMK
9
Struktur Kurikulum - BPGK
10
Struktur Kurikulum - BMK
11
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BSPM
12
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BSPMP
13
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BSPMTM
14
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BPG
15
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BMuzik
16
Peta Kampus -Utara
17
Peta Kampus -Selatan
18
Skema Pakej ELEx Berkuatkuasa Kemasukan Oktober 2022
19
Soalan Lazim (Prasiswazah) FEM (Kemaskini Okt 2022)
20
Buku Program Majlis Sambutan Pelajar Baharu Sesi 2022/2023
21
Buku Panduan Program _Fakulti Ekologi Manusia (2022_2023)
22
Jadual Waktu Kuliah Sesi 22_23
23
Jadual Waktu Kuliah Sesi 23_23
24
Brosur BM_7aug
25
Brosur BI
26
Buku Panduan Program Pengajian Prasiswazah (Struktur Kurikulum & Skema Pengajian) 2023
27
DISERTASI BACELOR_
28
Kalendar Akademik Sesi 2023/2024

PASCASISWAZAH
29
Kalendar Akademik
30
Tawaran Kursus Semester Pertama 2022/2023
31
Buku Panduan Program Pascasiswazah
32
Template Cadangan Tesis
33
Program Pengajian Siswazah
34
Taklimat Pelajar Baharu Siswazah Semester Kedua 2020/2021
35
STUDY AWARD GRANTEE 2022
36
Buku Prog Siswazah
37
Buku Panduan Program Pengajian Siswazah
38
Brosur Postgraduate-FINAL 2023
39
Kalender_Akademik_Siswazah_Semester_2_2023_2024_22.6.23

E-BROSUR
40
BUKU PROGRAM MAJLIS MERAIKAN GRADUAN FEM 2021/2022
41
Program Akademik (Pra Siswazah)
42
Program Pengajian Siswazah Fakulti Ekologi Manusia
43
Program Pengajian Peringkat Bacelor
44
Kepakaran Ahli Akademik
45
FEM UPM, JM Brosur Kemaskini 2024
46
ATUR ACARA MAJLIS APRESIASI FEM 2023
47
FEM UPM, Brosur Jabatan Muzik_kemaskini 2024

BORANG PERMOHONAN PENGGUNAAN FASILITI FEM
48
Dewan Seminar Al-Farabi
49
Bilik Sidang
50
Dewan Kuliah (DKFEM 1-3)
51
Bilik Kuliah (BKFEM 1-6)
52
Makmal Teknologi Maklumat (DMTM 1 & 2)
53
Kenderaan Fakulti (Innova dan Pajero)
54
Borang Pinjaman Peralatan FEM
55
Kadar Sewaan Ruang Gunasama UPM

PENYELIDIKAN
56
Senarai Geran Putra
57
Senarai Geran KPT
58
Senarai Geran Luar
59
CV Prof. Dr. Jayum A. Jawan
60
Kepakaran Ahli Akademik
61
TSEJRC Study Grantee
62
Human Ecology : Directory of Research Project 2017 - 2021

UMUM
63
Bilangan Kakitangan FEM
64
Jadual Kelulusan Akademik Tertinggi Pegawai Akademik Fakulti Ekologi Manusia
65
Bilangan Pelajar Pascasiswazah FEM
66
Bilangan Pelajar Prasiswazah FEM
67
Sesi Penerangan Hala Tuju dan Pelan Tindakan JINM oleh TNC (JINM)
68
BORANG PENYELENGGARAAN PERALATAN DAN KEMUDAHAN INSFRASTRUKTUR
69
Logo FEM
70
Logo FEM 2
71
BORANG PERMOHONAN PERKHIDMATAN KENDERAAN DAN JENTERA_
72
BORANG TEMPAHAN DEWAN BILIK RUANG DAN MAKMAL
73
PELAN STRATEGIK FEM 2022-2025
74
Keputusan Penilaian Dalaman EKSA FEM 2022
75
Garis Panduan Pelaksanaan EKSA
76
Minit Mesyuarat JKPP FEM 2023
77
PROGRAMME TENTATIVES SUMMER PROGRAMME FEM UPM 2.0 WITH HEBEI UNIVERSITY CHINA 6TH – 25TH AUGUST, 2023
78
Poster SPFEM UPM 2.0 with Hebei University China
79
Tentative Summer Programme FEM UPM 2.0 with Hebei University, China
80
Programme Guideline - Summer Programme
81
Senarai Agensi Internship- Bac Muzik
82
TU-UPM Teuta_Mobility Program 2024
83
TU-UPM (FEM) Short Term Student Exchange Program or

KELAB KEBAJIKAN SUKAN & REKREASI (KKSR) FEM
84
Laporan Mesyuarat Agong KKSR FEM Kali Ke-8 (Sesi 2020-2022)
85
Laporan Mesyuarat Agong KKSR FEM Kali Ke-8

MAKMAL PERKEMBANGAN KANAK-KANAK JABATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGAJIAN KELUARGA, FEM
86
Borang Permohonan Kemasukan Tadika dan Taska MPK FACE
87
Buku Panduan Ibu Bapa Makmal Perkembangan Kanak-Kanak

BORANG PENILAIAN LATIHAN INDUSTRI
88
Borang Penilaian Buku Log & Laporan Latihan Industri (FEM/JKLI/07)
89
Borang Penilaian Penyelia Latihan Industri (FEM/JKLI/05)

CARTA ORGANISASI
90
Carta Organiasasi Pengurusan
91
CARTA ORGANISASI

Brosur Baru
92
BUKU PROGRAM MMGFEM2022 SESI 20_21
93
BUKU PROGRAM MMGFEM2022 SESI 21_22
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 7051
03.8943 5385
SXDFRAq~