DOKUMEN | FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
» DOKUMEN

DOKUMEN

PENYELIDIKAN
1
Senarai Geran Putra
2
Senarai Geran FRGS
3
Senarai Geran Swasta
4
Kepakaran Ahli Akademik

PRASISWAZAH
5
Buku Panduan Latihan Industri
6
Kalendar Akademik Sesi 2020/2021
7
Brosur Summer Program FEM 2019
8
Jadual Waktu Kuliah Semester Pertama Sesi 2020/2021
9
Buku Panduan Program Pengajian Prasiswazah
10
Buku Panduan Disertasi Bacelor
11
Pakej ELEx (English Language Experience)
12
Curriculum Structure - BSPM
13
Curriculum Structure - BSPMP
14
Curriculum Structure - BSPMTM
15
Curriculum Structure - BPG
16
Curriculum Structure - BMuzik
17
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BSPM
18
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BSPMP
19
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BSPMTM
20
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BPG
21
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BMuzik

PASCASISWAZAH
22
Kalendar Akademik
23
Tawaran Kursus Semester 1 Sesi 2020/2021 Fakulti Ekologi Manusia
24
Buku Panduan Pascasiswazah
25
Template Cadangan Tesis
26
Program Pengajian Siswazah

E-BROSUR
27
Program Akademik (Pra Siswazah)
28
Program Pengajian Siswazah Fakulti Ekologi Manusia
29
Program Pengajian Peringkat Bacelor
30
Kepakaran Ahli Akademik

BORANG PERMOHONAN PENGGUNAAN
31
Dewan Seminar Al-Farabi
32
Bilik Sidang
33
Dewan Kuliah (DKFEM 1-3)
34
Bilik Kuliah (BKFEM 1-6)
35
Makmal Teknologi Maklumat (DMTM 1 & 2)
36
Kenderaan Fakulti (Innova dan Pajero)
37
Kadar Sewaan Ruang Gunasama UPM

UMUM
38
Bilangan Kakitangan FEM
39
Jadual Kelulusan Akademik Tertinggi Pegawai Akademik Fakulti Ekologi Manusia
40
Bilangan Pelajar Pascasiswazah FEM
41
Bilangan Pelajar Prasiswazah FEM
42
Borang Permohonan Kemasukan Makmal Perkembangan Kanak-Kanak, Fakulti Ekologi Manusia
43
Buku Panduan Ibu Bapa Makmal Perkembangan Kanak-Kanak

KKSR FEM
44
Laporan Mesyuarat Agong KKSR FEM Kali Ke-8
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 7051
03.8943 5385
B1603191373