Kakitangan Jabatan | FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
» JABATAN » Jabatan Pengajian Kenegaraan Dan Ketamadunan » Kakitangan Jabatan

Kakitangan Jabatan

 
KETUA JABATAN

 

 


Prof. Madya Dr. Mohd. Mahadee Ismail

Profesor Madya                                                                                            
B.A.(Hons.) (Malaya), M.A. (UKM), Ph.D. (UKM)

Bidang Kepakaran: Politik dan Kerajaan / Pengajian Asia Tenggara
Tel   :  03.9769 7137
Emel:  mahadee@upm.edu.my

CV   :                   klik untuk paparan
ORCID:                orcid.org/0000-0002-4888-5886
Google Scholar:     Mohd Mahadee Ismail

 

 

 
PEGAWAI AKADEMIK

 

 

 

YBhg. Profesor Datuk Dr. Jayum Anak Jawan FASc
Kursi Penyelidikan Tan Sri Empiang Jabu Mengenai Kajian Wanita Dayak / Staf Adjung, Pusat Pengajian Antarabangsa, Ohio University, Athens, Ohio, USA                                                           
B.A. (North Carolina), M.A. (Appalachian), Ph.D. (Hull)
Bidang Kepakaran: Politik & Kerajaan

Tel   :  03.9769 7076
Emel:  jayum@upm.edu.my

CV:         Klik untuk paparan 
Scopus:   Jawan, Jayum A.

 

Prof. Madya Dr. Adlina Hj. Ab. Halim
Profesor Madya                                                                                               
B.A.(Hons.) (UM), M.A. (Birmingham), Ph.D. (Birmingham)
Bidang Kepakaran: Pengajian Falsafah dan Ketamadunan, Pengajian Islam

Tel   :  03.9769 7077
Emel:  adlina@upm.edu.my

CV   :         klik untuk paparan
ORCID:      orcid.org/0000-0002-8405-0384
Scopus:      Halim, Adlina Ab

 

 

 

Prof. Madya Dr. Ahmad Tarmizi Talib
Profesor Madya                                                                                              
B.A.(Jayyid - Al-Azhar), M.A. (UKM), Ph.D. (Lampeter)

Bidang Kepakaran: Antropologi Agama / Falsafah dan Ketamadunan
Tel   :  03.9769 7883
Emel:  tarmizi@upm.edu.my

CV   :          klik untuk paparan
Scopus:       Talib, Ahmad Tarmizi

 

 

Prof. Madya Dr. Amini Amir Abdullah
Profesor Madya                                                                                            
B. Usuluddin (Hons.) (UM), M.A. (USM), Ph.D. (Birmingham)

Bidang Kepakaran: Usuluddin dan Pemikiran Islam / Hubungan Muslim-bukan Muslim /
Tamadun Islam / Tamadun Asia / Pandangan Semesta Islam / Pengajian Islam dan Dakwah 

Tel   :  03.9769 7314
Emel:  amini@upm.edu.my

CV   :                  klik untuk paparan                                                                             
Web:                  aminiamir@blogspot.com                                                                    
ORCID:               orcid.org/0000-0001-5591-1619                                                          
Google Scholar:    Dr Amini Amir Abdullah                                                     
ResearchGate:     Dr_Amini_Amir_Abdullah
Scopus:               Abdullah, Amini Amir

 

 

Prof. Madya Dr. Ku Hasnita Ku Samsu
Profesor Madya                                                                                            
B.A.(Hons.), M.A. (UKM), Ph.D. (UM)

Bidang Kepakaran: Sosiologi Politik
Tel   :  03.9769 7878
Emel:  hasnita@upm.edu.my

CV   :         klik untuk paparan
ORCID:      orcid.org/0000-0003-3970-6900
Scopus:      Samsu, Ku Hasnita Ku

 

 

Prof. Madya Dr. Lee Yok Fee
Profesor Madya                                                                                              
B.A.(Hons.), M.A. (UKM), Ph.D. (UKM)
Bidang Kepakaran: Antropologi dan Sosiologi: Kajian Etnik dan Identiti

Tel   :  03.9769 7083
Emel:  leeyokfee@upm.edu.my

CV   :                    klik untuk paparan
ORCID:                 orcid.org/0000-0002-1148-1861
Google Scholar:     Lee Yok Fee
ResearchGate:       Yok_Fee_Lee
Scopus:                Fee, Lee Yok

 

Prof. Madya Dr. Mohd. Daud Awang
Profesor Madya                                                                                             
B.A.(Jayyid) (Madinah), M.A. (UKM), Ph.D. (UM)

Bidang Kepakaran: Syariah, Ekonomi dan Kewangan Islam, Pengajian Islam
Tel   :  03.9769 7071
Emel:  amdaud@upm.edu.my

CV   :      klik untuk paparan
Scopus:   Awang, Mohd Daud

 

Prof. Madya Dr. Mohd Izani Mohd Zain
Profesor Madya                                                                                              
B.A.(Syariah) (UM), M.A. (Sains Politik)(UM), Ph.D. (UM)

Bidang Kepakaran: Politik & Kerajaan
Tel   :  03.9769 6992
Emel:  mohd_izani@upm.edu.my

CV   :        klik untuk paparan
ORCID:
     orcid.org/0000-0002-9889-6188

 

 

Prof. Madya Dr. Ratna Roshida Ab. Razak
Profesor Madya                                                                                             
Bac. of Human Sc. (IIUM), M.A. (Leeds), Ph.D. (Leeds) 
Bidang Kepakaran: Pengajian Ketamadunan, Psikologi dan Kemanusiaan
Tel   :  03.9769 7045
Emel:  ratna_razak@upm.edu.my

CV   :        klik untuk paparan
ORCID:     orcid.org/0000-0003-1176-9491
Scopus:     Razak, Ratna Roshida Ab

 

Dr. Hj. Ahmad Nasir Mohd. Yusoff
Pensyarah Kanan                                                                                            
B.A.Usuluddin (Hons.) (UM), M.A. (UM), Ph.D. (UKM)

Bidang Kepakaran: Usuluddin, Sejarah dan Tamadun Islam, Dakwah,
Agama
dan Sosiologi, Budaya dan Etnik

Tel   :  03.9769 7255
Emel:  ahmadnasir@upm.edu.my

CV   :                  klik untuk paparan                                                                            
Web :                 https://ahmadnasir0.wixsite.com/ustnasir
ORCID:               orcid.org/0000-0002-1251-7782
Scopus:              Yusoff, Ahmad Nasir Mohd
Google Scholar:   Ahmad Nasir b. Mohd Yusoff

 

 

 

 

Dr. Arfah Ab. Majid
Pensyarah Kanan                                                                                            
B.A.(Hons.) (UIAM), M.A. (SOAS, London), Ph.D. (UIAM)

Bidang Kepakaran: Usuluddin dan Perbandingan Agama / Kajian Agama / Dialog antara Agama
Tel   :  03.9769 7084
Emel:  am_arfah@upm.edu.my

CV   :          klik untuk paparan
ORCID:       orcid.org/0000-0002-7760-0421
Scopus:      Majid, Arfah Ab

 

 

 

YBhg. Dato' Dr. Mohd Nizar Hj. Sudin
Pensyarah Kanan                                                                                            
B.Sc.(Hons.) (UIAM), M.A. (UKM), Ph.D. (UKM)

Bidang Kepakaran: Politik dan Kerajaan
Tel  :    03.9769 7966
Emel:   nizarsudin@upm.edu.my

CV   :     klik untuk paparan

 

 

Dr. Mohd Sabri Md. Nor
Pensyarah Kanan                                                                                            
B.Sc. (UPM), M.Sc. (UPM), Ph.D. (UM)

Bidang Kepakaran: Sejarah Politik
Tel  :  03.9769 7228
Emel: msabri@upm.edu.my

CV   :        klik untuk paparan
ORCID:     orcid.org/0000-0002-2442-5308

 

 

 

Dr. Mohammad Nidzam Abdul Kadir
Pensyarah Kanan                                                                                            
B.A (Jayyid) (Al-Azhar), M.A (UIAM), Ph.D. (UM)

Bidang Kepakaran: Maqasid Shariah, Hubungan Etnik dalam Fiqh Islam
Tel  :    03.9769 7809
Emel:   mnidzam@upm.edu.my

CV   :     klik untuk paparan

 

 

 

Dr. Murni Wan Mohd. Nor
Pensyarah Kanan                                                                                            
LL.B(Hons.) (UIAM), M.A. (UIAM), Ph.D. (UIAM)

Bidang Kepakaran: Undang-Undang
Tel   :  03.9769 7839
Emel:  murni@upm.edu.my

CV   :                 klik untuk paparan
ORCID:              orcid.org/0000-0001-5591-1619
ResearchGate:    Murni_Wan_Mohd_Nor
Scopus:              Mohd Nor, Murni Wan

 

 

Dr. Normala Othman
Pensyarah Kanan                                                                                            
B.A.(Hons.), M.A. (Malaya), Ph.D. (UKM)

Bidang Kepakaran: Pengajian Ketamadunan / Antropologi
Tel   :  03.9769 7123
Emel:  normala_o@upm.edu.my

CV:             klik untuk paparan
ORCID:       orcid.org/0000-0002-9511-1816
Scopus:       Othman, NormalaDr. Nur Ayuni Mohd Isa

Pensyarah Kanan                                                                                             
B.A. (Hons.) (UPM), M.A. (UPM), Ph.D. (UPM)

Bidang Kepakaran: Politik dan Kerajaan, Politik dan Sejarah Kepartian
Tel   :  03.9769 7880
Emel:  nurayuni@upm.edu.my

CV:                       klik untuk paparan
ORCID:                 orcid.org/0000-0001-7267-1290
Google Scholar:      NAM ISA

 

 

Dr. Zarina Muhammad
Pensyarah Kanan                                                                                            
B.A. (UKM), M.A. (UIAM), Ph.D. (UTM)

Bidang Kepakaran: Falsafah dan Pengajian Ketamadunan
Tel   :  03.9769 7882
Emel:  zbm@upm.edu.my

CV   :           klik untuk paparan
ORCID:        orcid.org/0000-0001-7674-5795
Scopus:        Muhammad, Zarina

 

 


Dr. Zatul Himmah Adnan

Pensyarah Kanan                                                                                            
B.A.(Hons.) (UM), M.A. (UKM), Ph.D. (Flinders)

Bidang Kepakaran: Politik dan Dasar
Tel   :  03.9769 7074
Emel:  zatul@upm.edu.my

CV   :                    klik untuk paparan
ORCID:                 orcid.org/0000-0002-6285-5018
Google Scholar:      Zatul Himmah Adnan
Academia:             https://upm.academia.edu/ZatulHimmah
Scopus:                Adnan, Zatul Himmah
Pn. Sri Rahayu Ismail

Pensyarah                                                                                              
B.A.(Hons.), M.A. (Malaya)

Bidang Kepakaran: Pengajian Peradaban
Tel   :  03.9769 7078
Emel:  sri@upm.edu.my

CV   :       klik untuk paparan
ORCID:    orcid.org/0000-0002-9615-6354
Scopus:    Ismail, Sri Rahayu
 

 

Dr. Ahmad Nidzammuddin Sulaiman
Felo Pengajar                                                                                              
B.A. Sains Politik (UKM), M.A. Comparative Politics & Politicial Development (Kent), 
Ph.D. Antropologi (UKM)
Bidang Kepakaran: Sains Politik dan Antropologi
Tel   :  03.9769 6806
Emel:  nidzammuddin@upm.edu.my

 

 

Dr. Muhammad Hafeez Zakaria
Felo Pengajar                                                                                              
Bacelor Pengurusan Hal Ehwal Antarabangsa (UUM), M.A Pengurusan Awam (UUM),

Ph.D Pengurusan Awam (UUM)
Bidang Kepakaran: Politik dan Kerajaan
Tel   :  
Emel:  hafeez.zakaria@upm.edu.myDr. Zaharul Abdullah
Felo Pengajar                                                                                              
B.A Sains Politik (UKM), M.A Sains Politik (UKM),

Ph.D Pengajian Pembangunan (UKM)
Bidang Kepakaran: Pembangunan, Globalisasi & Hubungan China-Asia Tenggara
Tel   :  03.9769 7141/7137
Emel:  
zaharul@upm.edu.myEn. Ahmad Faathin Mohd Fadzil
Felo Pengajar                                                                                              
Bacelor Pengajian Islam dengan Kepujian (Pengajian Arab dan Tamadun Islam) (UKM),
M.A Pengajian Islam (UKM)
Bidang Kepakaran: Historiografi Islam, Sejarah dan Tamadun Islam
Tel   :  
Emel:  faathin.fadzil@upm.edu.my


Cik Dayang Nurhazieqa Hamzani
Felo Pengajar                                                                                              
B.Sc. Biology and Geology (Victoria University of Wellington), B.A. Philosophy (Abridged) (KU Leuven),
M.A Philosophy (KU Leuven)
Bidang Kepakaran: Falsafah
Tel   :  
Emel:  nurhazieqa.hamzani@upm.edu.my

 
 
PENTADBIRAN

 

Pn. Rohaya Salleh
Pembantu Setiausaha Pejabat
Tel   :  03.9769 7141
Emel:  rohayasalleh@upm.edu.my

  Pn. Hanis Iryani Amdan
Pembantu Operasi
Tel   :  03.9769 7092
Emel:  ai_hanis@upm.edu.my

 

 

 

 

 

 

 

Kemaskini:: 27/06/2022 [aspah.kasim]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 7051
03.8943 5385
BVJdDA~