Sejarah Jabatan | FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
» JABATAN » Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna » Sejarah Jabatan

Sejarah Jabatan

Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna (JPSPP)   memberi tumpuan kepada bidang sains pengguna dan pengurusan sumber individu,   keluarga dan komuniti dalam persekitaran mikro dan makro, untuk meningkatkan   kualiti hidup. Penekanan diberi kepada bidang ekonomi keluarga/kewangan   isirumah, pembuatan keputusan, dan pengajian pengguna yang meliputi bidang   perumahan, dan penilaian barangan pengguna termasuk pakaian dan tekstil, makanan   serta barangan isirumah. JPSPP mempunyai matlamat berikut:

  • Melahirkan graduan yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang   pengurusan dan kepenggunaan.
  • Menjalankan penyelidikan yang dapat memberi sumbangan kepada negara dalam   program pembangunan sumber dan kepenggunaan.
  • Memberi perkhidmatan pakar rujuk dalam bidang pengurusan sumber dan   kepenggunaan.

Kemaskini:: 03/08/2017 [harnita_upm]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 7051
03.8943 5385
BVJdCA~