DOKUMEN | FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
» DOKUMEN

DOKUMEN

BORANG PERMOHONAN PENGGUNAAN FASILITI FEM
1
Dewan Seminar Al-Farabi
2
Bilik Sidang
3
Dewan Kuliah (DKFEM 1-3)
4
Bilik Kuliah (BKFEM 1-6)
5
Makmal Teknologi Maklumat (DMTM 1 & 2)
6
Kenderaan Fakulti (Innova dan Pajero)
7
Kadar Sewaan Ruang Gunasama UPM

PRASISWAZAH
8
Buku Panduan Latihan Industri
9
Kalendar Akademik Sesi 2021/2022
10
Jadual Waktu Kuliah Semester Pertama Sesi 2021/2022
11
Buku Panduan Disertasi Bacelor
12
Pakej ELEx (English Language Experience)
13
Struktur Kurikulum - BSPMK
14
Struktur Kurikulum - BSPMPK
15
Struktur Kurikulum - BSPMTMK
16
Struktur Kurikulum - BPGK
17
Struktur Kurikulum - BMK
18
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BSPM
19
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BSPMP
20
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BSPMTM
21
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BPG
22
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BMuzik

PASCASISWAZAH
23
Kalendar Akademik
24
Tawaran Kursus Semester Pertama 2022/2023
25
Buku Panduan Program Pascasiswazah
26
Template Cadangan Tesis
27
Program Pengajian Siswazah
28
Taklimat Pelajar Baharu Siswazah Semester Kedua 2020/2021

E-BROSUR
29
Program Akademik (Pra Siswazah)
30
Program Pengajian Siswazah Fakulti Ekologi Manusia
31
Program Pengajian Peringkat Bacelor
32
Kepakaran Ahli Akademik

PENYELIDIKAN
33
Senarai Geran Putra
34
Senarai Geran KPT
35
Senarai Geran Luar
36
Kepakaran Ahli Akademik

UMUM
37
Bilangan Kakitangan FEM
38
Jadual Kelulusan Akademik Tertinggi Pegawai Akademik Fakulti Ekologi Manusia
39
Bilangan Pelajar Pascasiswazah FEM
40
Bilangan Pelajar Prasiswazah FEM
41
Sesi Penerangan Hala Tuju dan Pelan Tindakan JINM oleh TNC (JINM)

KELAB KEBAJIKAN SUKAN & REKREASI (KKSR) FEM
42
Laporan Mesyuarat Agong KKSR FEM Kali Ke-8 (Sesi 2020-2022)
43
Laporan Mesyuarat Agong KKSR FEM Kali Ke-8

MAKMAL PERKEMBANGAN KANAK-KANAK JABATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGAJIAN KELUARGA, FEM
44
Borang Permohonan Kemasukan Tadika dan Taska MPK FACE 2022
45
Buku Panduan Ibu Bapa Makmal Perkembangan Kanak-Kanak

BORANG PENILAIAN LATIHAN INDUSTRI
46
Borang Penilaian Buku Log & Laporan Latihan Industri (FEM/JKLI/07)
47
Borang Penilaian Penyelia Latihan Industri (FEM/JKLI/05)
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 7051
03.8943 5385
BVJZNAO:13:02