DOKUMEN | FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
» DOKUMEN

DOKUMEN

PENYELIDIKAN
1
Senarai Geran Putra
2
Senarai Geran FRGS
3
Senarai Geran Swasta

PRASISWAZAH
4
Buku Panduan Latihan Industri
5
Kalendar Akademik Sesi 2019/2020
6
BROCHURE SUMMER PROGRAM FEM 2019
7
Jadual Waktu Kuliah Semester Pertama Sesi 2019/2020
8
Buku Panduan Program Pengajian Prasiswazah
9
Buku Ilmiah Tahun Akhir
10
Pakej ELEx (English Language Experience)
11
Curriculum Structure - BSPM
12
Curriculum Structure - BSPMP
13
Curriculum Structure - BSPMTM
14
Curriculum Structure - BPG
15
Curriculum Structure - BMuzik
16
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BSPM
17
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BSPMP
18
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BSPMTM
19
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BPG
20
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BMuzik

PASCASISWAZAH
21
Kalendar Akademik
22
Tawaran Kursus Semester 1 Sesi 2019/2020 Fakulti Ekologi Manusia
23
Buku Panduan Pascasiswazah
24
Template Cadangan Tesis
25
Program Pengajian Siswazah

E-BROSUR
26
PROGRAM AKADEMIK (PRA SISWAZAH)
27
BROCHURE SUMMER PROGRAM FEM 2019
28
Program Pengajian Siswazah Fakulti Ekologi Manusia
29
Program Pengajian Peringkat Bacelor
30
Kepakaran Ahli Akademik
31
UPM FEM Music Brochure 2019

BORANG PERMOHONAN PENGGUNAAN
32
Dewan Seminar Al-Farabi
33
Bilik Sidang
34
Dewan Kuliah (DKFEM 1-3)
35
Bilik Kuliah (BKFEM 1-6)
36
Makmal Teknologi Maklumat (DMTM 1 & 2)
37
Kenderaan Fakulti (Innova dan Pajero)

NOTA LATIHAN
38
Bengkel Penstrukturan Semula FEM
39
Human Ecology Survival_Lampiran Slide Dekan
40
Perjumpaan Bersama Ketua Pentadbiran_Slide KPP
41
Nota Latihan Audit Dalaman Kepada Juruaudit FEM

UMUM
42
Bilangan Kakitangan FEM
43
Jadual Kelulusan Akademik Tertinggi Pegawai Akademik Fakulti Ekologi Manusia
44
Bilangan Pelajar Pascasiswazah FEM
45
Bilangan Pelajar Prasiswazah FEM
46
Borang Permohonan Kemasukan Makmal Perkembangan Kanak-Kanak, Fakulti Ekologi Manusia
47
Buku Panduan Ibu Bapa Makmal Perkembangan Kanak-Kanak
48
Ringkasan Laporan Penggunaan Kertas Tahun 2018
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 7051
03.8943 5385
B1566302666