DOKUMEN | FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
» DOKUMEN

DOKUMEN

PENYELIDIKAN
1
Senarai Geran Putra
2
Senarai Geran FRGS
3
Senarai Geran Swasta
4
Kepakaran Ahli Akademik

PRASISWAZAH
5
Buku Panduan Latihan Industri
6
Kalendar Akademik Sesi 2020/2021
7
Jadual Waktu Kuliah Semester Pertama Sesi 2020/2021
8
Buku Panduan Program Pengajian Prasiswazah
9
Buku Panduan Disertasi Bacelor
10
Pakej ELEx (English Language Experience)
11
Curriculum Structure - BSPM
12
Curriculum Structure - BSPMP
13
Curriculum Structure - BSPMTM
14
Curriculum Structure - BPG
15
Curriculum Structure - BMuzik
16
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BSPM
17
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BSPMP
18
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BSPMTM
19
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BPG
20
Senarai Penuh Agensi Latihan Industri - BMuzik

PASCASISWAZAH
21
Kalendar Akademik
22
Tawaran Kursus Semester 1 Sesi 2020/2021 Fakulti Ekologi Manusia
23
Buku Panduan Program Pascasiswazah
24
Template Cadangan Tesis
25
Program Pengajian Siswazah

SENARAI PENERBITAN MJHE VOLUME 1, 2020
26
CONTENTS
27
TOO ISLAMIC OR TOO SUPERFICIAL? A REFLECTION ON RELIGIOUS TREND IN MALAYSIA
28
PERKAITAN ANTARA FAKTOR INDIVIDU DAN AMALAN BERETIKA PENIAGA BAZAR LARUT MALAM DI LEMBAH KLANG
29
CABARAN DAN FAKTOR KEJAYAAN USAHAWAN IBU TUNGGAL DI NEGERI PERAK
30
FAKTOR PENENTU PENGGUNAAN PERKHIDMATAN BAS SMART SELANGOR: KAJIAN DI LALUAN SJ4A SERDANG
31
HOUSEHOLD SOLID WASTE DISPOSAL PATTERN IN MALAYSIA
32
THE EFFECTS OF WATCHING INTERNET PORNOGRAPHY ON INTERNETPORNOGRAPHY VIEWING DISORDER (IPD) AMONG INTERNET PORNOGRAPHY USERS IN MALAYSIA
33
GAYA HIDUP MATERIALISME, PEMAKANAN DAN KESIHATAN DALAM KALANGAN PENERIMA ZAKAT FISABILILLAH DI UPM
34
RELATIONSHIP BETWEEN CHILD-REARING PRACTICES AND FINANCIAL STRAIN ON ASSOCIATION WITH PARENTAL INVESTMENT
35
JERAYAWARA ILMU HADITH MEMBINA PERADABAN ISLAM GLOBAL

BORANG PERMOHONAN PENGGUNAAN
36
Dewan Seminar Al-Farabi
37
Bilik Sidang
38
Dewan Kuliah (DKFEM 1-3)
39
Bilik Kuliah (BKFEM 1-6)
40
Makmal Teknologi Maklumat (DMTM 1 & 2)
41
Kenderaan Fakulti (Innova dan Pajero)
42
Kadar Sewaan Ruang Gunasama UPM

E-BROSUR
43
Program Akademik (Pra Siswazah)
44
Program Pengajian Siswazah Fakulti Ekologi Manusia
45
Program Pengajian Peringkat Bacelor
46
Kepakaran Ahli Akademik
47
UPM FEM Music Brochure 2020

UMUM
48
Bilangan Kakitangan FEM
49
Jadual Kelulusan Akademik Tertinggi Pegawai Akademik Fakulti Ekologi Manusia
50
Bilangan Pelajar Pascasiswazah FEM
51
Bilangan Pelajar Prasiswazah FEM
52
Borang Permohonan Kemasukan Makmal Perkembangan Kanak-Kanak, Fakulti Ekologi Manusia
53
Buku Panduan Ibu Bapa Makmal Perkembangan Kanak-Kanak

KKSR FEM
54
Laporan Mesyuarat Agong KKSR FEM Kali Ke-8
FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 7051
03.8943 5385
B1611376494