MENGENAI KAMI | FAKULTI EKOLOGI MANUSIA

» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Fakulti Ekologi Manusia bertekad untuk mencapai kecemerlangan dan keunggulan dalam pendidikan yang menyeluruh dan bersepadu dalam bidang Ekologi Manusia melalui pengajaran, penyelidikan serta khidmat profesional dan kemasyarakatan bagi melahirkan graduan yang menyedari dan memenuhi tanggungjawab terhadap Penciptanya dan peranannya dalam mensejahterakan diri, keluarga, masyarakat dan alam sekitar.

  Piagam Pelanggan Upm Piagam Pelanggan Prasiswazah Pencapaian Piagam Pelanggan...selanjutnya...
    YBHG. PROFESOR DR. AHMAD HARIZA HASHIM         ...selanjutnya...
WWDdFAt:05:51