UPM MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN DENGAN ISLAMIC RELIEF MALAYSIA (IRM) | FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
» NEWS » UPM MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN DENGAN ISLAMIC RELIEF MALAYSIA (IRM)

UPM MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN DENGAN ISLAMIC RELIEF MALAYSIA (IRM)

 

Oleh:  Encik Johar Md. Lajis 

SERDANG, 17 April 2019 - Satu Majlis Menandatangani memorandum Persefahaman (MOU) antara UPM dengan Islamic Relief Malaysia (IRM) telah diadakan pada 17 April 2019 di Galeri Putra, Bangunan Canselori Putra. MOU tersebut telah ditandatangani oleh YBhg. Prof. Datin Paduka Dato’ Dr. Aini Idris, Naib Canselor UPM dan YBhg. Professor Dr. Azni Bin Idris,Pengerusi  Lembaga Pemegang Amanah Islamic Relief Malaysia.

 

MOU ini yang  diterajui oleh Fakulti Ekologi Manusia bertujuan untuk menjalinkan hubungan kerjasama antara UPM dengan  Islamic Relief Malaysia dan sebagai langkah pertama ke arah memantapkan aktiviti kesukarelawanan dalam kalangan staf dan pelajar UPM. Persefahaman ini merupakan pencapaian penting dalam kerjasama yang berterusan antara UPM dan IRM untuk bekerjasama dalam memberi tumpuan dan kepakaran bagi memupuk penglibatan masyarakat untuk kesejahteraan komuniti. Pemilihan kerjasama bersama UPM terutamanya Fakulti Ekologi Manusia adalah bertepatan kerana Fakulti Ekologi Manusia mempunyai bidang fokus pembangunan komuniti yang menjadi asas bagi penglibatan staf dan pelajar kepada aktiviti membangunkan komuniti melalui pelbagai cara. Ini  termasuk pengurusan sumber tenaga dan bantuan sumbangan seperti sumbangan makanan, kesihatan, pendidikan dan juga penglibatan pelajar staf dan UPM bersama-sama turun padang bagi menghulur bantuan bagi membantu komuniti yang ditimpa bencana.

 

Oleh itu, melalui kerjasama IRM dan UPM, adalah diharapkan peluang ini dapat digunakan sepenuhnya terutama dalam memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar UPM akan kerja-kerja kesukarelawanan di bawah IRM. Ini seterusnya menggalakkan penglibatan secara langsung pelajar-pelajar UPM bagi membantu menyempurnakan matlamat IRM dan UPM dalam sumbangan kepada komuniti. Justeru, kerja-kerja kesukarelawanan bukan sahaja penting untuk membangunkan sesebuah komuniti, namun ia juga penting dalam membantu untuk melahirkan individu yang berjiwa rakyat dan bertamadun.

 

Aktiviti-aktiviti  yang akan dilaksanakan melalui Memorandum Persefahaman ini adalah seperti berikut:

  1. Mengadakan program libatsama kebajikan dan kesukarelawanan pelajar dan staf UPM bersama IRM. 

  2. Mengadakan program/aktiviti peningkatan pembangunan profesional staf IRM dan UPM. 

  3. Mengadakan kolaborasi dalam jaringan komuniti dan penyelidikan melalui projek-projek yang bakal dijalankan.

  4. Dengan kolaborasi ini, UPM akan dapat mengembangkan potensi dan peluang serta memperluaskan dan mempertingkatkan pencapaian melalui jaringan komuniti dan misi-misi kemanusiaan dalam dan luar negara yang akan dilaksanakan oleh pihak IRM seiring dengan usaha jaringan masyarakat yang menjadi teras kepada moto ‘Berilmu Berbakti’ selari dengan keperluan semasa negara.

  5. Staf dan pelajar UPM juga akan mendapat latihan dan bimbingan dari sudut kesukarelawanan dari IRM serta berpeluang bersama-sama dalam membantu misi kemanusiaan dan juga secara tidak langsung menjalin kerjasama erat dengan organisasi atau institusi rakan dan penderma IRM, juga perlu diambil kira.  

 

 

 

 

 

 

 

Date of Input: 30/04/2019 | Updated: 30/04/2019 | rozlita

MEDIA SHARING

FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 7051
03.8943 5385
SXFYLAX~