Congratulations Assoc. Prof. Dr. Mansor And Dr. Hanina | FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
» NEWS » Congratulations Assoc. Prof. Dr. Mansor and Dr. Hanina

Congratulations Assoc. Prof. Dr. Mansor and Dr. Hanina

di atas kejayaan tersebut.

ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR-PENYELIDIKAN DAN INOVASI

Bil

Kategori dan Kluster

Pemenang dan Fakulti

1

Kategori Penerbitan Makalah Jurnal

(Kluster Sains Sosial)

PROFESOR MADYA DR. MANSOR ABU TALIB

Fakulti Ekologi ManusiaANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR – PERUNDING CEMERLANG

Bil

Kategori dan Tempat

Pemenang dan Fakulti

1

Kategori Perunding Cemerlang

(Tempat Pertama)

DR. HANINA HALIMATUSAADIAH HAMSAN

Fakulti Ekologi ManusiaSENARAI PEMENANG

MAJLIS GEMILANG AKADEMIA PUTRA 2014

 ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR -  PENGAJARAN

Bil

Kategori dan Kluster

Pemenang dan Fakulti

1

Kategori Pengajar Cemerlang

(Kluster Sains Tulen dan Kesihatan)

DR. CHEN HUI CHENG

Fakulti Perubatan Veterinar

2

Kategori Pengajar Cemerlang

(Kluster Sastera dan Sains Sosial serta Sastera Gunaan dan Sains Sosial Gunaan)

DR. MASS HAREEZA ALI

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

 

3

Kategori Pengajar Muda

(Kluster Sains Tulen dan Kesihatan)

HAFANDI AHMAD (DR)

Fakulti Perubatan Veterinar

4

Kategori Pengajar Muda

(Kluster Sastera dan Sains Sosial serta Sastera Gunaan dan Sains Sosial Gunaan)

DR. GHAZALI BIN LATEH

Fakulti Pengajian Pendidikan

 

 
ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR - PENYELIDIKAN DAN INOVASI

Bil

Kategori dan Kluster

Pemenang dan Fakulti

1

Kategori Penyelidik Cemerlang

(Kluster Sains dan Teknologi)

PROFESOR DR. TAN CHIN PING

Fakulti Sains dan Teknologi Makanan

2

Kategori Penyelidik Cemerlang

(Kluster Sains Sosial)

PROFESOR MADYA DR. LAW SIONG HOOK

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

3

Kategori Penyelidik Muda

(Kluster Sains dan Teknologi)

DR. AMIMUL AHSAN

Fakulti Kejuruteraan

4

Kategori Inovasi dan Pengkomersilan Produk

PROFESOR DR. MAZNAH ISMAIL

Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

5

Kategori Penerbitan Makalah Jurnal

(Kluster Sains dan Teknologi)

PROFESOR DR. AMIN ISMAIL

Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

6

Kategori Penerbitan Makalah Jurnal

(Kluster Sains Sosial)

PROFESOR MADYA DR. MANSOR ABU TALIB

Fakulti Ekologi Manusia

7

Kategori Penerbitan Buku

PROFESOR DR. MOHAMED ARIF SYED MOHAMED

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

8

Kategori Seni dan Kreativiti

PROFESOR MADYA DR. NAZLINA SHAARI

Fakulti Rekabentuk dan Senibina

 

 

ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR – PERKHIDMATAN PROFESIONAL

Bil

Kategori dan Kumpulan

Pemenang dan Fakulti

1

Kategori Perkhidmatan Profesional

(Kumpulan Pengurusan dan Profesional – Akademik)

PROFESOR DR. ABDUL JALIL NORDIN

Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

2

Kategori Perkhidmatan Profesional

(Kumpulan Pelaksana)

HAJI MUHAMAD SALLEH

Taman Pertanian Universiti

 
ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR – PERUNDING CEMERLANG

Bil

Kategori dan Tempat

Pemenang dan Fakulti

1

Kategori Perunding Cemerlang

(Tempat Pertama)

DR. HANINA HALIMATUSAADIAH HAMSAN

Fakulti Ekologi Manusia

2

Kategori Perunding Cemerlang

(Tempat Kedua)

PROFESOR MADYA DR. RUSMAWATI SAID

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

3

Kategori Perunding Cemerlang

(Tempat Ketiga)

PROFESOR DR. CHAN SWEE HENG

Fakulti Bahasa Moden Dan Komunikasi

 


 setinggi-tinggi tahniah di atas kejayaan tersebut.

SENARAI PEMENANG
MAJLIS GEMILANG AKADEMIA PUTRA 2014

ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR - PENYELIDIKAN DAN INOVASI
PROF. MADYA MANSOR ABU TALIB

ANUGERAH FELLOWSHIP NAIB CANSELOR – PERUNDING CEMERLANG
DR. HANINA HALIMATUSAADIAH HAMSAN

Date of Input: | Updated: | rozlita

MEDIA SHARING

FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 7051
03.8943 5385
WXFeUAV~