Sejarah Penawaran Program | FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
» MENGENAI KAMI » Maklumat Korporat » Sejarah Penawaran Program

Sejarah Penawaran Program

SEJARAH PENAWARAN PROGRAM PRASISWAZAH, FAKULTI EKOLOGI MANUSIA


BIL.

NAMA PROGRAM

TAHUN SEMAKAN

NAMA PROGRAM (SEJARAH)

TEMPOH PENGAJIAN

JUMLAH KREDIT BERGRADUAT

        1.

BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN KEPUJIAN

1977

Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)
-Jabatan Pengajian Pembangunan Manusia, Fakulti Pertanian

4 tahun

120 kredit

1996

Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)

3 tahun

120 kredit

2000

Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)

3 tahun

100 kredit

2009

Bacelor Sains (Pembangunan Manusia)

4 tahun

121 kredit

2016

Bacelor Sains Pembangunan Manusia

Tambahan “Kepujian” pada nama program bermula tahun 2020 kepada Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Kepujian

4 tahun

124 kredit

        2. 

BACELOR PENGAJIAN PENGGUNA DENGAN KEPUJIAN

2001

Bacelor Sains (Sains Pengguna)

3 tahun

103 kredit

2004

Bacelor Pengajian Pengguna

3 tahun

109 kredit

2009

Bacelor Pengajian Pengguna

4 tahun

123 kredit

2015

Bacelor Pengajian Pengguna

Tambahan “Kepujian” pada nama program bermula tahun 2020 kepada Bacelor Pengajian Pengguna dengan Kepujian

4 tahun

123 kredit

2021

Bacelor Pengajian Pengguna dengan Kepujian

4 tahun

123 kredit

         3.  

BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN PENGURUSAN (KEPUJIAN)

2003

Bacelor Sains (Pembangunan Manusia dan Pengurusan)

4 tahun

139 kredit

2009

Bacelor Sains (Pembangunan Manusia dan Pengurusan)

4 tahun

139 kredit

2016

Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan

Tambahan “Kepujian” pada nama program bermula tahun 2020 kepada Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan (Kepujian)

4 tahun

124 kredit

         4.  

BACELOR SAINS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT (KEPUJIAN)

2003

Bacelor Sains (Pembangunan Manusia dan Teknologi Maklumat)

4 tahun

142 kredit

2009

Bacelor Sains (Pembangunan Manusia dan Teknologi Maklumat)

4 tahun

142 kredit

2016

Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Teknologi Maklumat

Tambahan “Kepujian” pada nama program bermula tahun 2020 kepada Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Teknologi Maklumat (Kepujian)

4 tahun

124 kredit

   5.            

BACELOR MUZIK DENGAN KEPUJIAN

1996

Bacelor Muzik (Persembahan Muzik)

3 tahun

130 kredit

1998

Bacelor Muzik (Persembahan Muzik)

3 tahun

120 kredit

2009

Bacelor Muzik (Persembahan Muzik)

4 tahun

132 kredit

2017

Bacelor Muzik

Tambahan “Kepujian” pada nama program bermula tahun 2020 kepada Bacelor Muzik dengan Kepujian

4 tahun

124 kredit

 


 

Kemaskini:: 09/10/2022 [aspah.kasim]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 7051
03.9769 7051
03.8943 5385
BVMIAAP~