DIRECTORY Z | FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
» DIRECTORY »

DIRECTORY

Z
1.
(DR.) ZAHARUL BIN ABDULLAH
FELO PENGAJAR
JABATAN PENGAJIAN KENEGARAAN DAN KETAMADUNAN
.
2.
(YBHG. PROFESOR DR.) ZAID BIN AHMAD
PROFESOR
JABATAN PENGAJIAN KENEGARAAN DAN KETAMADUNAN
.
+603 - 9769 7068
3.
(PROF. MADYA DR.) ZAINAL BIN MADON
TIMBALAN DEKAN
JABATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGAJIAN KELUARGA
.
+603 - 9769 7760
+603 - 9769 7150
4.
(ENCIK) ZAMRE BIN YAACOB
PEGAWAI TADBIR
PEJABAT DEKAN
.
+603 - 9769 1853
+603 - 9769 1872
5.
(DR.) ZANARIAH BINTI ISMAIL
PENSYARAH KANAN
JABATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGAJIAN KELUARGA
.
+603 - 9769 7086
+603 - 8946 7086
6.
(DR.) ZARINA BINTI MUHAMMAD
PENSYARAH KANAN
JABATAN PENGAJIAN KENEGARAAN DAN KETAMADUNAN
.
+603 - 9769 7882
+603 - 8946 7882
7.
(PROF. MADYA DR.) ZARINAH BINTI ARSHAT
PROFESOR MADYA
JABATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PENGAJIAN KELUARGA
.
+603 - 9769 7139
+603 - 8946 7139
8.
(DR.) ZATUL HIMMAH BINTI ADNAN
PENSYARAH KANAN
JABATAN PENGAJIAN KENEGARAAN DAN KETAMADUNAN
.
+603 - 9769 7074
+603 - 8946 7141
9.
(PROF. MADYA DR.) ZUMILAH BINTI ZAINALALUDIN
PROFESOR MADYA
JABATAN PENGURUSAN SUMBER DAN PENGAJIAN PENGGUNA
.
+603 - 9769 7110
+603 - 8946 7110
10.
(DR.) ZURONI BINTI MD JUSOH
PENSYARAH KANAN
JABATAN PENGURUSAN SUMBER DAN PENGAJIAN PENGGUNA
.
+603 - 9769 7111
+603 - 894671111
ZANARIAH BINTI ISMAIL:03-89467086 ZARINA BINTI MUHAMMAD:03-89467882 ZARINAH BINTI ARSHAT:03-89467139 ZATUL HIMMAH BINTI ADNAN:03-89467141 ZUMILAH BINTI ZAINALALUDIN:03-89467110 ZURONI BINTI MD JUSOH:03-894671111
SEE ALSO
FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 7051
03.8943 5385
CULdRA5:17:39