Audit Certification, ISO 14001: 2004 Environment Management System (EMS) By SIRIM | FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
» ACTIVITIES »

Event Title
Audit Certification, ISO 14001: 2004 Environment Management System (EMS) by SIRIM
Date
09 Oct 2017 - 11 Oct 2017
Time
08.00 - 05.00
Location
Universiti Putra Malaysia
Event Summary
Audit Pensijilan Semula, Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2004 oleh pihak SIRIM akan diadakan pada 9 hingga 11 Oktober 2017. Berikut adalah Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang telah terpilih sebagai sampel/lokasi audit pada tahun ini, iaitu: 1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA) 2. Pejabat Penasihat Undang-Undang (PPUU) 3. Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP) 4. Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA) 5. Pejabat Pendaftar (PEND) 6. Pejabat Bursar (BURSAR) 7. Taman Pertanian Universiti (TPU) 8. Fakulti Pertanian (FP) 9. Fakulti kejuruteraan (FK) 10. Fakulti Perubatan Veterinar (FPV) 11. Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (FSTM) 12. Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK) 13. Fakulti Pengajian Alam Sekitar (FPAS) 14. Fakulti Ekologi Manusia (FEM) 15. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (FEP) 16. Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Makanan (FSKTM) 17. Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, Kampus Bintulu (FSPM)

Updated:: 10/09/2019 [rozlita]

FACULTY OF HUMAN ECOLOGY
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 7051
03.8943 5385
BWKEDAu:03:59