Audit Pensijilan Semula, Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2004 Oleh Pihak SIRIM | FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
» AKTIVITI »

Tajuk Acara
Audit Pensijilan Semula, Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2004 oleh pihak SIRIM
Tarikh
09 Oct 2017 - 11 Oct 2017
Masa
08.00 - 05.00
Lokasi
Universiti Putra Malaysia
Ringkasan Acara
Audit Pensijilan Semula, Sistem Pengurusan Alam Sekitar (EMS) ISO 14001:2004 oleh pihak SIRIM akan diadakan pada 9 hingga 11 Oktober 2017. Berikut adalah Pusat Tanggungjawab (PTJ) yang telah terpilih sebagai sampel/lokasi audit pada tahun ini, iaitu: 1. Pusat Jaminan Kualiti (CQA) 2. Pejabat Penasihat Undang-Undang (PPUU) 3. Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP) 4. Pejabat Pembangunan dan Pengurusan Aset (PPPA) 5. Pejabat Pendaftar (PEND) 6. Pejabat Bursar (BURSAR) 7. Taman Pertanian Universiti (TPU) 8. Fakulti Pertanian (FP) 9. Fakulti kejuruteraan (FK) 10. Fakulti Perubatan Veterinar (FPV) 11. Fakulti Sains dan Teknologi Makanan (FSTM) 12. Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK) 13. Fakulti Pengajian Alam Sekitar (FPAS) 14. Fakulti Ekologi Manusia (FEM) 15. Fakulti Ekonomi dan Pengurusan (FEP) 16. Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Makanan (FSKTM) 17. Fakulti Sains Pertanian dan Makanan, Kampus Bintulu (FSPM)

Kemaskini:: 10/09/2019 [rozlita]

FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 7051
03.8943 5385
WVKICAZ:02:06