Bilangan Pelajar Prasiswazah FEM | FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
» MENGENAI KAMI » Fakta & Angka » Bilangan Pelajar Prasiswazah FEM

Bilangan Pelajar Prasiswazah FEM

BILANGAN PELAJAR BAHARU YANG MENDAFTAR

Bil
 Program
Bilangan Pelajar
Pertama
2017/2018
Pertama
2018/2019
Pertama
2019/2020
Pertama
2020/2021
Pertama
2021/2022
1.
Bacelor Sains Pembangunan
Manusia dengan Kepujian
48
53
59
49
52
(3 luar negara)
(4 luar negara)
(2 luar negara)
(6 luar negara)
2.
Bacelor Pengajian Pengguna dengan Kepujian
51
52
63
46
55
(2 luar negara)
(3 luar negara)
(2 luar negara)
3.
Bacelor Muzik dengan Kepujian
20
16
20
16
13
(1 luar negara)
(1 luar negara)
4.
Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan (Kepujian)
59
58
68
44
54
(1 luar negara)
(3 luar negara)
(4 luar negara)
5.
Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Teknologi Maklumat (Kepujian)
38
49
52
49
50
(1 luar negara)
JUMLAH
216
228
262
204
224
BILANGAN PELAJAR KESELURUHAN (Termasuk pelajar pertukaran program)

 Bil.
 Program
Bilangan Pelajar
Bongsu
Kecil
Muda
Sulung
Jumlah
1.
44-2 => Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Kepujian
46
50
3
10
109
44-1 => Bacelor Sains
Pembangunan Manusia
1
1
41
92
135
2.
82-1 => Bacelor Pengajian Pengguna dengan Kepujian
49
47
0
0
96
82 => Bacelor Pengajian Pengguna
0
0
50
63
113
3.
73-2 => Bacelor Muzik dengan
Kepujian
10
12
2
0
24
73-1 => Bacelor Muzik
0
0
5
28
33
73 => Bacelor Muzik (Persembahan
Muzik)
0
0
0
1
1
4.
85-2 => Bacelor Sains Pembangunan Manusia dengan Pengurusan (Kepujian)
47
48
4
0
99
85-1 => Bacelor Sains Pembangunan
Manusia dengan Pengurusan
0
0
30
79
109
5.
86-2 => Bacelor Sains Pembangunan
Manusia dengan Teknologi
Maklumat (Kepujian)
47
46
1
0
94
86-1 => Bacelor Sains Pembangunan
Manusia dengan Teknologi
Maklumat
0
0
38
59
97
JUMLAH
200
204
174
332
910
PEJ. TD(AAHEPA) / 15 April 2022

Kemaskini:: 05/12/2022 [aspah.kasim]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 7051
03.9769 7051
03.8943 5385
BVMIBAn~