JURNAL FAKULTI | FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
» JURNAL FAKULTI

JURNAL FAKULTIMALAYSIAN JOURNAL OF HUMAN ECOLOGY (MJHE)

e-ISSN:2773-4951

 

 


Mengenai Jurnal

Malaysian Journal of Human Ecology (MJHE) diterbitkan oleh Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia. MJHE merupakan jurnal akses terbuka dan di peringkat permulaan, ianya diterbitkan setahun sekali iaitu pada bulan Disember. Matlamat utama penerbitan jurnal ini adalah untuk menjadi platform penerbitan hasil penyelidikan dan rujukan umum dalam bidang berkaitan dengan ekologi manusia.

MJHE mengalau-alukan sumbangan artikel dari pelbagai bidang berkaitan sains sosial untuk diterbitkan seperti pembangunan remaja & kanak-kanak, kedewasaaan & penuaan, kesejahteraan keluarga, pembangunan masyarakat, psikologi sosial, kerajaan & politik, falsafah dan ketamadunan, kesejahteraan pengguna, ekonomi keluarga & kewangan, & muzik dan kesejahteraan.

 

Ketua Editor

Prof. Madya Dr. Haslinda Abdullah

 

Maklumat Perhubungan

Individu yang berminat dalam menyumbang artikel kepada Malaysian Journal of Human Ecology (MJHE) perlu mematuhi panduan format MJHE dan menghantarnya kepada:

Ketua Editor
Malaysian Journal of Human Ecology
Email: fem.mjhe@upm.edu.my

 

Senarai Penerbitan

1)  MJHE Vol 1, 2020

    CONTENTS 1) TOO ISLAMIC OR TOO SUPERFICIAL? A REFLECTION ON RELIGIOUS...selanjutnya...
B1610905811