Kakitangan Jabatan | FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
» JABATAN » Jabatan Pembangunan Manusia & Pengajian Keluarga » Kakitangan Jabatan

Kakitangan Jabatan

 
KETUA JABATAN
 
 

Dr. Rojanah Kahar
Pensyarah Kanan                                                                                                      
LL.B (Hons) (IIUM), LL.B (Shariah) Hons (IIUM), MCL (IIUM), Ph.D (IIUM)

Bidang Kepakaran: Undang-undang Keluarga dan Perlindungan Kanak-Kanak
Tel   :  03.9769 7150/7087
Emel:  rojanah@upm.edu.my

CV  :          klik untuk paparan
Scopus:      Kahar, Rojanah

 
PEGAWAI AKADEMIK
 

 

YBhg. Profesor Dr. Rumaya Juhari
Profesor                                                                                                       
B.Sc. (UPM), M.S., Ph.D. (Michigan State)

Bidang Kepakaran: Ekologi Keluarga dan Kanak-kanak
Tel   :  03.9769 7089
Emel:  rumaya@upm.edu.my

CV   :      klik untuk paparan
Scopus:   Juhari, Rumaya Bte


 

Prof. Madya Dr. Rahimah Ibrahim
Profesor Madya                                                                                                                   

B.A. (Michigan), M.Sc. (Queensland), Ph.D. (Queensland University of Technology)
Bidang Kepakaran: Gerontologi dan Perkhidmatan Manusia
Tel   :  03.9769 7881
Emel:  imahibrahim@upm.edu.my

CV   :      klik untuk paparan
Scopus:   Ibrahim, Rahimah


 

Prof. Madya Dr. Zainal Madon                                                                                        

Profesor Madya
Dip.Per., B.Ed., M.S. (UPM), Ph.D. (UM) 
Bidang Kepakaran:  Psikologi Kaunseling
Tel   :   03.9769 7760
Emel:   zainalm@upm.edu.my                                             

CV   :      klik untuk paparan
Scopus:   Madon, Zainal


 

Prof. Madya Dr. Zarinah Arshat
Profesor Madya                                                                                                       
B.Sc. (UPM), M.Sc. (UPM), Ph.D (UPM)
Bidang Kepakaran: Ekologi Keluarga dan Kanak-Kanak 
Tel   :  03.9769 7139
Emel:  zarinah_upm@upm.edu.my

CV:                     klik untuk paparan
ORCID:               orcid.org/0000-0002-1489-5429
ResearchGate:     Zarinah Arshat
Scopus:               Arshat, Zarinah


     

Dr. Asmidawati Ashari
Pensyarah Kanan
B.Sc Nutrition and Community (UPM), Ph.D (Curtin University Technology)     
Bidang Kepakaran: Gerontologi dan Rehabilitasi
Tel   :  03.9769 7091
Email:  asmidawati@upm.edu.my

CV   :                  klik untuk paparan
ORCID:               orcid.org/0000-0002-1336-2786
ResearchGate:     Asmidawati_Ashari
Scopus:               Ashari, Asmidawati


     

Dr. Mohamad Naqiuddin Dahamat Azam
Pensyarah Kanan                                                                                                             

B.Sc. (UPM), M.Sc. (UPM), Ph.D (Leiden University)
Bidang Kepakaran: Psikologi Perkembangan
Tel   :  03.9769 7133
Emel:  naqiuddin@upm.edu.my

CV  :                  klik untuk paparan

ORCID:              orcid.org/0000-0002-6087-2957
ResearchGate:    Naqi_Dahamat_Azam


 

Dr. Mohd Najmi Daud
Pensyarah Kanan                                                                                               
B.HSc (Psikologi), M.HSc (Psikologi Klinikal), (UIAM), PhD (Psikologi), Massey University, New Zealand
Bidang Kepakaran: Psikopatologi 
Tel   :  03.9769 7046
Emel:  najmi@upm.edu.my

CV    :       klik untuk paparan
Scopus:     Daud, Mohd Najmi


 

Dr. Muslihah Hasbullah @ Abdullah
Pensyarah Kanan                                                                                                      
LL.B (Hons) (IIUM), MCL (IIUM), Ph.D (IIUM)
Bidang Kepakaran: Undang-undang Keluarga dan Advokasi

Tel   :  03.9769 7690
Emel:  muslihah@upm.edu.my

CV     :                 klik untuk paparan                                                                            

ORCID:                orcid.org/0000-0002-9826-7832                                       
Google Scholar:    Muslihah Hasbullah                                                      
ResearchGate:      Muslihah_Hasbullah
Scopus:               55918725100
                          35434500800


   

Dr. Nellie Ismail
Pensyarah Kanan                                                                                                  
B.Sc. (UPM), M.Phil. (UKM), Ph.D (UKM)
Bidang Kepakaran: Psikologi Perkembangan Kanak-kanak dan Remaja
Tel   :  03.9769 7081
Emel:  nellie@upm.edu.my

CV:  Klik untuk paparan

Scopus: Ismail,Nellie


   

Dr. Sa'odah Ahmad
Pensyarah Kanan
DPA (ITM), LLB (Hons) (UIAM), MCL (UIAM), Ph.D (UIAM)                    
Bidang Kepakaran: Undang-undang Keluarga dan Mediasi
Tel   :  03.9769 7090
Emel:  saodahahmad@upm.edu.my

CV      :                klik untuk paparan
ORCID:                orcid.org/0000-0001-7470-499X
Google Scholar:    Sa’odah Ahmad
ResearchGate:      Saodah_Ahmad
Scopus:                Ahmad, Sa'odah


   

Dr. Wan Arnidawati Wan Abdullah
Pensyarah Kanan                                                                                                     
B.A. (UIAM), M.A. (UKM), Ph.D. (Warwick University)
Bidang Kepakaran: Pekerjaan dan Ketidakupayaan
Tel   :  03.9769 7312
Emel:  arnidawati@upm.edu.my

CV   :     klik untuk paparan


   

Dr. Mohamad Salleh Abdul Ghani
Pensyarah Kanan                                                                                                     
B.A. (UKM), M.A. (UKM), Ph.D. (USIM)
Bidang Kepakaran: Kaunseling Penagihan, Rawatan dan Pemulihan Penagihan, Psikologi Tingkah Laku
Tel   :  03.9769 0000
Emel:  salleh_ghani@upm.edu.my

CV      :               klik untuk paparan
ORCID:               orcid.org/0000-0001-7470-499X
Google Scholar:    Mohamad Salleh
ResearchGate:      Mohamad Salleh
Scopus:               Ghani, SMohamad Salleh Abdul


PENTADBIRAN

 

 

 

 

 

Pn. Siti Rohaya Kassim    
Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Kanan
Tel   :  03.9769 7150
Emel:  roy@upm.edu.my

 

 

MAKMAL PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 

 

 

Cik. Narimah Badau
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah                                                   
B.S.(UPM), M.Sc (UPM)

Bidang Kepakaran: Psikologi Pendidikan
Tel  :  03.9769 7410
Emel: narimah_upm@upm.edu.my


 

 

Pn. Salmina Sulaiman
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah                                                   
B.S. (UPM), JKM Certificate in Childcare, Permata Certificate

Bidang Kepakaran: Pendidikan Awal Kanak-kanak
Tel  :  03.9769 7142
Emel: salmina@upm.edu.my


 

 

Pn. Nurhayatul Nira Ramli
Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah                                                   

Dip.Sc.Komputer (UiTM), B.Ed. (UPSI)
Bidang Kepakaran: Pendidikan Awal Kanak-kanak
Tel  :   03.9769 4789
Emel:  nurhayatul@upm.edu.my


 Pn. Siti Nor Abd. Rahim

Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Siswazah                                                   
Dip. Pend. Awal Kanak-kanak Prasekolah (IPG Kampus Bahasa Melayu),
Bac. Pend. Awal Kanak-kanak (OUM)

Bidang Kepakaran: Pendidikan Awal Kanak-kanak
Tel  :   03.9769 4790
Emel:  ar_sitinor@upm.edu.my


 

Cik Huda Zulkifli
Pegawai Eksekutif 4                                                                     
Tel  :   03.9769 1330
Emel:  huda.zulkifli@upm.edu.my


 

Cik Husna Zulkifli
Pegawai Eksekutif 4                                                                     
Tel  :   03.9769 1330
Emel:  husna.zulkifli@upm.edu.my


 

Pn. Nurdiyana Wahab
Pegawai Eksekutif 3                                                                     
Tel  :   03.9769 1330
Emel:  diyana_wahab@upm.edu.my


 

Pn. Rabiatul Adawiah Samsuddin
Pegawai Eksekutif 3                                                                     
Tel  :   03.9769 1330
Emel:  rabiatuladawiah@upm.edu.my 

 

Pn. Mazlinah Abu Hassan
Penolong Pegawai Sains
Tel  :  03.9769 4791
Emel: mazlinah@upm.edu.my


 

 

Pn. Nurul Suzalita Mohd Sohum
Penolong Pegawai Sains
Tel  :  03.9769 4792
Emel: suzalita@upm.edu.my


 

 

Pn. Wan Salawati Wan Zakaria
Penolong Pegawai Sains
Tel  :  03.9769 4794
Emel: wansalawati@upm.edu.my


 

Cik Nur Amirah Hanis Zulkifli
Pembantu Operasi
Tel  :  03.9769 1330
Emel: amirahhanis@upm.edu.my


  Cik Jora Deraman
Pembantu Awam Kanan
Email: jora@upm.edu.my

 

 

Pn. Noor Zehan Ali
Pembantu Awam Kanan
Emel: noor_zehan@upm.edu.my


  Cik Aeda Ismail
Pembantu Awam
Emel: aeda_ismail@upm.edu.my

 

 

Pn. Fadzilah Sidik
Pembantu Awam
Emel: fadzilahsidik@upm.edu.my


 

Pn. Fatin Hazlin Che Yahaya
Pembantu Awam
Emel: fatinhazlin@upm.edu.my


 

 

En. Fitri Izzat Ridwan
Pembantu Awam
Emel: fitri_izzat@upm.edu.my


 

Pn. Hamizah Samsudin
Pembantu Awam
Emel: hamizah.samsudin@upm.edu.my


 

 

Pn. Mazlina Md Ali Radzuan
Pembantu Awam
Emel: mazlina_m@upm.edu.my


 

 

Pn. Nor Aida Abd Manaf
Pembantu Awam
Emel: noraida_am@upm.edu.my

 


 

Pn. Norhartiny Noruddin
Pembantu Awam
Emel: norhartiny.noruddin@upm.edu.my


 

 

Pn. Norsiah Awil
Pembantu Awam
Emel: nor_siah@upm.edu.my


 

Pn. Nurhanisah Halim
Pembantu Awam
Emel: h_nurhanisah@upm.edu.my


 

Pn. Nur Aqeela Mohd Yusoff
Pembantu Awam
Emel: aqeela_yussof@upm.edu.my


 

 

Pn. Nurul Syuhada Ibrahim
Pembantu Awam
Emel: nsyuhada@upm.edu.my


 

Cik Wan Nur Afiqah Sabri
Pembantu Awam
Emel: afiqah_sabri@upm.edu.my

Kemaskini:: 29/05/2023 [aspah.kasim]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 7051
03.9769 7051
03.8943 5385
BWFfIAh~