Pemeriksaan Tempat Kerja Fakulti Ekologi Manusia Oleh Pejabat Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP) UPM | FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
» AKTIVITI »

Tajuk Acara
Pemeriksaan Tempat Kerja Fakulti Ekologi Manusia oleh Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP) UPM
Tarikh
13 Aug 2018 - 13 Aug 2018
Masa
09.00 - 01.00
Lokasi
Semua Jabatan/Bahagian FEM
Ringkasan Acara
Adalah dimaklumkan , Pejabat Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (PPKKP) UPM akan menjalankan program pemeriksaan tempat kerja ke Pusat Tanggungjawab UPM bagi tujuan pemantauan pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Pemeriksaan ke atas Fakulti Ekologi Manusia telah ditetapkan pada tarikh berikut: Tarikh : 13 Ogos 2018 Masa : 9.00 pagi hingga 1.00 petang. Oleh itu, kerjasama dari tuan/puan amatlah dihargai untuk mengambil tindakan yang sewajarnya dan bersiap sedia untuk menanti kedatangan Juruaudit dari PPKKP serta memastikan persekitaran pejabat /jabatan dalam keadaan baik dan selamat. Kerjasama semua terlebih dahulu diucapkan berbanyak terima kasih.

Kemaskini:: 16/08/2018 [rozlita]

FAKULTI EKOLOGI MANUSIA
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03.9769 7051
03.8943 5385
WVKIBA4:01:33